METALČÍK - protiexplozívne armatúry, protiexplozívne poistky.

Firma funguje pod menom METALČIK, s.r.o. od 01.01.2012. Firma ma významnú pozíciu na Slovenskom a aj na Českom trhu.

protiexplozívne armatúry, protiexplozívne poistky
Certifikát firmy METALČÍK, s.r.o.

Firma bola, je držiteľom certifikátu kvality a spĺňa zákonné normy EU - FTZÚ 08 ATEX Q 006
POZRITE SI CERTIFIKÁT KVALITY

Hlavná činnosť: výroba a predaj proti explozívnych poistiek Školenie odberateľov na montáž a servis proti explozívnych poistiek vyrobených firmou METALČIK, s.r.o. Firemná politika : Bezpečnosť pri práci Kvalita výrobkov Spokojnosť odberateľov Stály rast podielu firmy na Slovenskom a Českom trhu Rešpektovať zákony v oblasti životného prostredia.