Protiexplozívne poistky METALČIK, s.r.o., Slovensko spĺňajú podmienky EN ISO 16852. Majú platné certifikáty vydané FTZÚ s.p., Ostrava – Radvanice, CZ, podľa smernice Europského parlamentu a rady 2014/34/EÚ a podľa nariadenia vlády SR č. 149/2016 Z. z.

New item
DEF – deflagračné poistky koncové
New item
DET – detonačné poistky rohové
New item
DEF – deflagračné poistky ventilové