Proti explozívne poistky METALČIK, s.r.o., Slovensko spĺňajú podmienky uvedené v EN ISO 16852. Majú platné certifikáty vydané FTZÚ, s. p. Ostrava – Radvanice Č R, podľa smernice 94/9/ES ATEX

New item
DEF – deflagračné poistky koncové
New item
DET – detonačné poistky rohové
New item
DEF – deflagračné poistky ventilové