Výroba - Metalčík

Naša firma - METALČÍK a jej pracovníci majú mnohoročné skúsenosti s prácou v kovoobrábaní a kovovýrobe. Tento fakt zaručuje prvotriedne vyhotovenie každej zadanej zákazky.

Primárne sa zameriavame na manufaktúrnu výrobu v oblastiach:

výroba protiexplozívnych armatúr
výroba protiexplozívnych poistiek

Kvalitu našich prác potvrdila aj certifikačná autorita FTZÚ, s.p. Ostrava udelením certifikátov na naše výrobky.